Jest częścią twojego ciała, a wszystkie ruchy na nim są całkowicie naturalne
- kiedy tak poczujesz się na rowerze, będziesz dobrym kolarzem
- John Tomac

Rajd Rowerowy

opatowek wynikFundacja "Incjatywa dla Opatówka" zaprasza na Rajd Rowerowy"Śladami bł Franciszka Stryjasa" w dniu 17 września
2022r.
Zbiórka uczestników odbędzie przy plebani na pakingu kościoła pw. NNMP w Chełmcach o godzinie 11.15
Trasa Rajdu będzie przebiegała przez następujące miejscowości:
Chełmce - Saczyn - Tokomyśle - Bronibór - Włodzimierz - Borek - Iwanowice - Korzekwin - Popów - Szczytniki
Długośc trsy wyniesie ok 20 km.
 
Organizacja Rajdu:
Warunki uczestnictwa: Każdy uczestnik przed startem w Rajdzie rowerowym jest zobowiązany jest do:
 zapoznania się oraz akceptacji Regulaminu Rajdu - dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora: www.inicjatywa.opatowek.pl
 wpisania się na listę Rajdu poprzez serwis służący do elektronicznej rejestracji uczestników znajdujący się pod adresem https://elektronicznezapisy.pl/event/7460/strona.html , najpóźniej w terminie do dnia 15 września 2022 r. lub do wyczerpania miejsc przewidzianych dla uczestników Rajdu,
 dostarczenia najpóźniej w dniu Rajdu do godz. 11:00 lub w uzgodniony sposób do Organizatora wypełnionej karty zgłoszeniowej, która stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu (dotyczy osoby pełnoletniej) i załącznik nr 2 (dotyczy osoby nieletniej) oraz podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 3; uczestnicy mogą wcześniej dostarczyć powyższe dokumenty na plebanię parafii pw. NNMP
w Chełmcach lub indywidualnie skontaktować się z Organizatorem Rajdu.
 posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności do poruszania się po drogach,
 posiadania: w przypadku osób pełnoletnich - dowodu osobistego, w przypadku osoby nieletniej - karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii B1,
 przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub opiekuna prawnego na udział w Rajdzie, w przypadku osoby niepełnoletniej mającej ukończone 16 lat;
Ponadto:
 osoby poniżej 16 roku życia mogą wziąć udział w Rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego,
 wskazane jest, aby każdy Uczestnik posiadał kamizelkę odblaskową,
 każdy uczestnik Rajdu zostaje objęty ubezpieczeniem grupowym na koszt Organizatora od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
 każdy uczestnik może we własnym zakresie dokonać dobrowolnego ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej.

Koordynatorem Rajdu jest Mateusz Walczak tel 885 881 972

Udział w Rajdzie jest bezpłatny.


UWAGA! Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem