Kolarstwo to jedna z najtrudniejszych dyscyplin sportu
Nawet najgorszy kolarz jest wciąż wybitnym sportowcem
- Marco Pantani

Znam powiat kaliski

Znampowkaliski

1. Celem odznaki jest popularyzacja krajoznawcza powiatu kaliskiego ziemskiego w jego granicach administracyjnych (utworzonego 01.01.1999 r.), zapoznanie z jego zabytkami, przyrodą, historią, miejscami pamięci i teraźniejszością.
2. Odznaka została ustanowiona przez Kaliski Oddział PTTK im. St. Graevego na wniosek Klubu Turystyki Kolarskiej „CYKLISTA”, uchwałą nr 1/2010 z dnia 22 lutego 2010 r.
3. Odznaka jest jednostopniowa.
4. Odznakę może zdobywać każdy turysta uprawiający dowolny rodzaj turystyki kwalifikowanej. Czas zdobywania odznaki nie jest ograniczony.
5. Potwierdzenia zwiedzanych obiektów należy dokonać w odpowiednich książeczkach turystyki kwalifikowanej (OTP, KOT) lub w sporządzonych przez siebie kronikach. Odciski pieczęci należy pozyskiwać w różnego rodzaju instytucjach: szkołach, sklepach, kościołach, jednostkach samorządowych lub potwierdzić swój pobyt (udział) u organizatora imprezy turystycznej.
6. Aby zdobyć Odznakę należy wziąć udział w trzech rajdach organizowanych przez Oddział PTTK w Kaliszu oraz zwiedzić 50 obiektów wymienionych w kanonie, usytuowanych na terenie co najmniej czterech gmin.
7. Turyści spoza powiatu kaliskiego ziemskiego oraz miasta Kalisza zwolnieni są z obowiązku udziału w imprezach turystycznych organizowanych przez Oddział PTTK w Kaliszu.
8. Podstawą do zdobycia odznaki jest dostarczenie książeczki turystyki kwalifikowanej lub kroniki po spełnieniu wymagań określonych w Regulaminie do siedziby Oddziału PTTK w Kaliszu. Przy przesyłce pocztowej należy dołączyć zaadresowaną kopertę wraz ze znaczkiem na zwrot książeczki lub
kroniki. Koszt odznaki metalowej wynosi 10 złotych. Korespondencja: Kaliski Oddział PTTK im. St. Graevego, ul. Targowa 2, 62-800 Kalisz
9. Odznakę przyznaje zespół weryfikacyjny powołany przez Zarząd Kaliskiego Oddziału PTTK im. St. Graevego. W wyjątkowych przypadkach odznaka na wniosek Zarządu Klubu Turystyki Kolarskiej „CYKLISTA” może zostać nadana honorowo.
10. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Kaliskiego Oddziału PTTK im. St. Graevego.
11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2010 r.

 

 

Kanon krajoznawczy obiektów do odznaki „Znam powiat kaliski”

 

 

GMINA MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT KRAJOZNAWCZY
Blizanów Blizanów - drewniany kościół Narodzenia NMP z 1532 r.
Brudzew - kościół św. Stanisława Kostki z 1909 r.
Jarantów - dwór i park z 1 połowy XIX w. - hipodrom i stadnina koni
Jastrzębniki - dwór i par krajobrazowy z 1 połowy XIX w.
Lipe - drewniany kościół św. Stanisława Bpa z 1753 r.
Pamięcin - kościół drewniany św. Jana Chrzciciela z 1727 r.
- mogiła plutonowego Ptaka poległego w 1939 r. (cmentarz)
Rychnów - kościół drewniany p.w. Wszystkich Świętych z 1782 r.
Warszówka - dwór i park z 2 połowy XIX w.
- grupa 6 dębów w dolinie Bernardynki
Brzeziny
Aleksandria - wiatrak koźlak z 1887 r.
- spichlerz drewniany z końca XVIII w.
Brzeziny - kościół p.w. Św. Krzyża z 2000 r.
- dawna remiza strażacka z 1935 r.
- pomnik pomordowanych w II wojnie światowej
- rezerwat „Brzeziny” (paproć długosz królewski)
Czempisz - drewniane domy mieszkalne z pocz. XX w.
Pieczyska - rezerwat „Olbina” (jodła pospolita)
- mogiła żołnierzy radzieckich z 1945 r.
Przystajnia - park podworski i dolina rzeki Prosny
Przystajnia Kol. - kościół poewangelicki z 1928 r.
Sobiesęki - kościół p.w. Niepokalanego Serca Marii z końca XIX w.
Ceków Kolonia Ceków Kolonia - dawna poczta konna z 1 połowy XIX w.
- tablica ku czci 35 ofiar II wojny światowej
Kamień - dwór z końca XVIII w.
- pomnik z 1975 r. ku czci powstańców styczniowych
- obszar chronionego krajobrazu „Dolina Rzeki Swędrni”
Kosmów - drewniany kościół św. Wawrzyńca z 1691 r.
- mogiła żołnierza poległego w 1939 r. (cmentarz)
Morawin - pomnik żołnierzy polskich poległych w 1939 r.
- pomnik poległych w 1939 r. żołnierzy polskich (w lesie)
- wiatrak koźlak z 1911 r.
- elektrownie wiatrowe
Nowe Prażuchy - dąb szypułkowy – obwód 650 cm (przy szosie do Turku)
Przespolew Kośc. - kościół św. Katarzyny i MB Pocieszenia z 1914 r.
Stare Prażuchy - kościół poewangelicki p.w. Św. Franciszka z 1833 r.
Godziesze Wielkie 
Godziesze Wielkie - drewniany kościół p.w. św. Bartłomieja z 1782 r.
Krzemionka - pomnik ku czci 36 ofiar hitleryzmu
Skrzatki - drewniane domy mieszkalne z końca XIX i pocz. XX w.
Stara Kakawa - kościół p.w. NMP z 1973 r.
Wolica - pomnik ku czci 21 osób rozstrzelanych w 1941 r.
Żydów - dwór i park dworski z pocz. XIX w.
- dawna rosyjska strażnica graniczna (ob. szkoła)
Koźminek Dębsko - dwór I z XIX w.; dwór II z pocz. XX w.
- kościół p.w. św. Małgorzaty z połowy XVIII w.
Gać Kaliska - gotycki kościół śś. Janów z połowy XV w.
Koźminek - zespół dworsko-parkowy z 2 połowy XVIII w.
- kaplica poewangelicka z 1911 r.
- drewniana kaplica p.w. MB z 1947 r.
Krzyżówki - zalew i zapora na rzece Swędrni
Murowaniec - wiatrak koźlak z końca XIX w.
Nowy Nakwasin - aleja lipowa w parku
Oszczeklin - barokowa kaplica cmentarna p.w. NMP z 1777 r.
Złotniki - grób powstańców z 1863 r. (cmentarz)
Lisków      Ciepielew - wiatrak koźlak z 1864 r.
Lisków - neogotycki kościół p.w. Wszystkich Świętych z 1899 r.
- pomnik ks. prałata Wacława Blizińskiego
Strzałków - drewniany kościół p.w. NMP Niepokalanie Poczętej z 1754 r.
Trzebienie - wiatrak koźlak z połowy XIX w.
Zakrzyn - drewniane domy mieszkalne z początku XX w.
Opatówek Chełmce - neogotycki kościół p.w. Narodzenia NMP z 1883 r.
- wieża przekaźnikowa z 1962 r.
- punkt widokowy
Cienia I - cegielnia
Cienia II - elektrownie wiatrowe
Dębe Kolonia - cmentarz poewangelicki
Opatówek - fabryka sukna z 1824 r., ob. Muzeum Historii Przemysłu
- kościół neogotycki p.w. św. Doroty z 1912 r., wewnątrz
   kaplica grobowa gen. Zajączka
- park z XIX w. (pomniki przyrody)
- mostek żeliwny z 1824 r. nad dawną fosą w parku
- pomnik ku czci ofiar II wojny światowej
- tablica ku czci braci Gillerów
- budynek dworca kolejowego
- stacja kolei wąskotorowej do Turku (semafory, obrotnica)
Rajsko - kościół późnogotycki p.w. św. Michała Archanioła z 1607 r.
- punkt widokowy
- mogiły żołnierzy poległych w 1939 r. (cmentarz)
Rożdżały - pałac z XIX w., obecnie hospicjum
- obszar chronionego krajobrazu „Dolina Rzeki Swędrni”
Szałe - zalew i zapora na rzece Pokrzywnicy
Tłokinia Kościelna - drewniany kościół p.w. św. Jakuba z XVIII w.
- punkt widokowy
- zespół pałacowo-parkowy: pałac z 1915 r., park z XIX w.
- zbiorowa mogiła 12 żołnierzy radzieckich (cmentarz)
Trojanów - dawny wapiennik, wychodnia wapieni jurajskich
Stawiszyn  Petryki - dwór i park krajobrazowy z 1 połowy XIX w.
- dawny dworzec kolei wąskotorowej z 1914 r.
Piątek Wielki - drewniany kościół p.w. św. Marcina z 1740 r.
- dwór i park z końca XIX w.
Stawiszyn - gotycki kościół p.w. śś. Bartłomieja i Jadwigi z 1360 r.
- kościół poewangelicki z 1874 r.
- cmentarz poewangelicki
- ratusz z ok. połowy XIX w.
Zbiersk - drewniany kościół p.w. św. Urszuli z 1759 r.
- linia kolei wąskotorowej z 1914 r. z Opatówka do Turku
- zespół zabudowań dawnej cukrowni z 1852 r.
Szczytniki Iwanowice - gotycki kościół p.w. św. Katarzyny z ok. 1460 r.
- pomnik pomordowanych w II wojnie światowej
Marchwacz - zespół pałacowo-parkowy: pałac Niemojowskich z 1905 r.,
   brama wjazdowa, gorzelnia, spichlerz z końca XIX w.
- pomnik rozstrzelanych w 1945 r.
Radliczyce - dworzec kolejowy i wieża ciśnień z pocz. XX w.
Staw - gotycki kościół p.w. św. Mikołaja z ok. 1520 r.
Szczytniki - dwór i park z 2 połowy XVIII w.  
- pomnik A. Kordeckiego, obrońcy Jasnej Góry
Żelazków Biernatki - dwór i park z końca XIX w.
- pomnik pomordowanych przez hitlerowców (w lesie)
Dębe - kościół p.w. Zwiastowania NMP z lat 1914-24
- dwór i park z XIX w.
- mogiła żołnierzy poległych w 1939 r.
Goliszew - kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP z lat 1839-40
- na cmentarzu neogotycka kaplica z 1872 r.
Janków - wiatrak koźlak z 1830 r.
Kokanin - kościół p.w. św. Marii Magdaleny z 1882 r.
- park podworski z XIX w.
Niedźwiady - pomnik upamiętniający bitwę z 1813 r. stoczoną przez
   wojska rosyjskie i napoleońskie
- Droga Krzyżowa z 1895 r. i z 1934 r. na cmentarzu
Russów - muzeum Marii Dąbrowskiej
- ekspozycja etnograficzna dawnej wsi kaliskiej w parku
Skarszew - park podworski
- pomnik (miejsce rozstrzelania żołnierzy AK z Kalisza)
Stary Borków - dwór klasycystyczny z 1 połowy XIX w.
- drewniany kościół p.w. św. Andrzeja Ap. z 1710 r.
Tykadłów - kościół p.w. św. Katarzyny z lat 1905-11
Zborów - drewniany kościół p.w. św. Michała Archanioła z 1726 r.
Złotniki Małe - dwór z 1912 r.
Złotniki Wielkie - dwór sprzed 1846 r.
- park z połowy XIX w.
Żelazków - zespół dworski: dwór Radolińskich z 2 połowy XVIII w.,
   oficyna, spichlerz, galerie, domek ogrodnika
- park krajobrazowy z XIX w.

 

Ze świata rowerzystów

W obiektywie

logopttkbok

wedruj z namim

Cyklista mobilnie

www.cyklista.kalisz.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem